• 06-13 03 51 93
  • info@koggehoeven.nl
  • Berkhout - Noord Holland

Paardenrusthuis

 

Voor het rusthuis van de Koggehoeven is in 2018 een nieuwe vrijloopstal gerealiseerd, welke voldoet aan de hoogste eisen van dierwelzijn en optimaal inspeelt op de behoeften van het oude(re) paard; Wij vinden dat een paard zich vooral ”paard” moeten kunnen voelen en zo natuurlijk mogelijk oud mag worden. De bewoners dragen bijvoorbeeld alleen ijzers als dit medisch noodzakelijk is, zoals dit in principe ook voor dekengebruik geldt. En qua voeding vinden wij: goed en onbeperkt ruwvoer is de basis. Daarnaast zorgen we voor voldoende beweging en sociaal contact in en om de ruime, lichte en luchtige vrijloopstal.
Hoe deze stal zich ontwikkeld, is te vinden onder het kopje ‘Huisvesting en zorg’.

 


Heeft u interesse in de ontwikkelingen rondom het paardenrusthuis, of vragen hierover?
Houdt dan deze website in de gaten of stuur een mailtje naar info@koggehoeven.nl